Đằng sau việc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ của Nhật Bản

Đằng sau việc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ của Nhật Bản nghiencuuquocte.org/2022/09/05/dang-sau-viec-trung-quoc-phong-ten-lua-vao-eez-cua-nhat-ban/ 4 tháng 9, 2022 Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi ditched milder options in sending missiles toward Japan,” Nikkei Asia, 25/08/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị các phương án thay thế vào phút chót để tránh gây … Tiếp tục đọc