Thác Bản Giốc

Thác Bản Giốc Trang tin News.com.au (một bộ phận thuộc tập đoàn News Corp. của ông trùm Rupert Murdoch) vừa đăng loạt ảnh về những ngọn thác kỳ vĩ nhất thế giới. Ở phần thác Bản Giốc, News.com.au ghi chú: Detian Falls, China (Thác Đức Thiên, Trung Quốc). Cách ghi này gây phương hại tới … Tiếp tục đọc