Lập trường của hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ về biển Đông

Lập trường của hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ về biển Đông Posted on 27/05/2012 by Doi Thoai Đoàn Hưng Quốc Một số người Việt nghĩ rằng ít có sự khác biệt trong chính sách ngoại giao giữa hai đảng lớn tại Mỹ, hoạ chăng đảng Cộng Hoà thường theo đường lối cứng rắng trong lúc Dân … Tiếp tục đọc

Tại sao tôi sẻ bỏ phiếu cho Obama năm 2012 Đoàn Hưng Quốc

Tại sao tôi sẻ bỏ phiếu cho Obama năm 2012 Đoàn Hưng Quốc Chính phủ Obama  đã thay đổi đường lối ngoại giao từ 40 năm nay của Hoa Kỳ cho phù hợp với tình hình và nhu cầu an ninh mới ở Đông Á cũng như tại Việt Nam. Bắt đầu với công tác … Tiếp tục đọc