Trần Doãn Nho: chuyện trái tim

Trần Doãn Nho: chuyện trái tim Tim là một khối cơ (muscular organ) và là khối cơ nhạy cảm: một bộ máy xúc động. Khi gặp tình huống gây càm xúc, não bộ gửi một tín hiệu vào tuyến thượng thận, tuyến này sẽ phóng thích một số kích thích tố vào cơ thể, khiến … Tiếp tục đọc