Khổng Ất Kỹ – Truyện của Lỗ Tấn ( 1881- 1936)

Khổng Ất Kỹ Các quán rượu ở Lỗ trấn có một cách sắp đặt khác hẳn nơi khác: Quán nào cũng có một cái quày to, hình thức thợ ngoảnh ra đường cái; phía trong quày có sẵn nước nóng lúc nào cũng có thể hâm rượu được. Trưa hay chiều, các bác thợ đi … Tiếp tục đọc