Phan Nhự Thức và Tạp chí Trước Mặt Khắc Minh

Phan Nhự Thức và Tạp chí Trước Mặt Khắc Minh Khoảng năm 1958, Phan Nhự Thức từ Đà Nẵng theo gia đình vào Quảng Ngãi. Anh chuyển trường và học tại Trường Trung học Trần Quốc Tuấn. Anh chủ động đến thăm tôi, từ đó chúng tôi trở thành bạn bè văn nghệ của nhau. … Tiếp tục đọc