Go Set a Watchman: Giá của Tỉnh Ngộ

Go Set a Watchman: Giá của Tỉnh Ngộ bởi Phùng Nguyễn Nhân viên đang mở những thùng sách “Go Set A Watchman” của tác giả Harper Lee tại Ol’ Curiosities và Book Shoppe ở Monroeville, Alabama ngày 14/7/2015. 14 tháng 7 năm 2015 là ngày nhà xuất bản Harper Collins chính thức phát hành Go Set … Tiếp tục đọc