Hình Nghệ Thuật của TĂNG THI

Lời Giới Thiệu: “Trang mạng QUẢNG NGÃI NGHĨA THỤC (nghiathuc.com) xin trang trọng và ưu ái giới thiệu với độc giả khắp nơi một tay ảnh tài hoa: Nhiếp Ảnh Gia TĂNG THI. TĂNG THI là một Nhiếp ẢNh Gia trẻ, nhiểu tài, làm thơ tài tử, nhưng chụp hình chuyên nghiệp. THI giỏi về … Tiếp tục đọc