Phạm Duy: AI CŨNG CẦN MỘT NGƯỜI THẦY

Phạm Duy: AI CŨNG CẦN MỘT NGƯỜI THẦY Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018     Khi tôi bắt đầu bước vào nghề sọan nhạc, tôi mới 22 tuổi. Tôi đã từng đọc những vở kịch thơ của thời đó như Anh Nga, Tiếng Địch Sông Ô của Phạm Huy Thông, Trầu Cau, Lý Chiêu … Tiếp tục đọc