Mừng Ngày Tình Yêu- Đặng Đức Cường

Trên dòng Sông nhỏ – Hình Đặng Đức Cường

MÂY HOÀNG HÔN – Hình Đặng Đức Cường

Đại Lộ – Hình Đặng Đức Cường

MÂY TRỜI Hình Đặng Đức Cường

MẶT TRỜI NGÀY MÙ SƯƠNG – Hình Đặng Đức Cường

ĐẠI LỘ MÙA THU – Đặng Đức Cường

MỜ SƯƠNG – Hình Đặng Đức Cường

Trăng Lưỡi Liềm – Hình Đặng Đức Cường