Mỹ “Vô Hiệu Hóa” Được Mối Đe Dọa Từ Bắc Hàn? – Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

Mỹ “Vô Hiệu Hóa” Được Mối Đe Dọa Từ Bắc Hàn? – Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi   Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi (Đặc San Lâm Viên) I/ Gặp gỡ lần thứ 3: Rất bất ngờ và khác thường  Vâng, cuộc gặp gỡ lần thứ 3 này vào ngày 29/06/2019 quả thực rất … Tiếp tục đọc