Đặng Tiến: Huy Cận (1919-2005)

Đặng Tiến: Huy Cận (1919-2005) Huy Cận là một tác gia lớn lao trong nền thi ca Việt Nam hiện đại và đương đại, chủ yếu là trong Phong Trào Thơ Mới trước 1945. Từ thời điểm này, ông liên tục tham gia chính quyền và tiếp tục làm thơ. Ông qua đời tại Hà … Tiếp tục đọc

Đặng Tiến: Con chó dọc đường lịch sử

Đặng Tiến: Con chó dọc đường lịch sử Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018 by Doan Hong   Loài chó đã kết nghĩa từ lâu đời với con người khắp thế giới, trong đó có Việt tộc: di chỉ khảo cổ và truyền thuyết dân gian chứng minh dồi dào điều đó. Trong thơ văn, … Tiếp tục đọc

Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương ___ Đặng Tiến

Thơ Xuân Vũ Hoàng Chương ___Đặng Tiến Gửi chị Thục Oanh Xuân đã đem mong nhớ trở về Câu thơ Nguyễn Bính, ý thường thôi. Lời e cũng thường thôi. Nhưng dư vang vô tận, xoáy sâu vào tâm tư khách xa quê, nhất là những kẻ không có ngày về. Xuân đã … đau … Tiếp tục đọc