Tống Biệt Hành thơ Thâm Tâm

Đưa người, ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ? Đưa người ta chỉ đưa người ấy Một giã gia đình, một dửng dưng… – Li khách! Li khách! Con đường nhỏ Chí nhớn chưa về … Tiếp tục đọc

Tống biệt hành thơ Thâm Tâm (1917-50)

Tống biệt hành Đưa người, ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng vọt Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ? Đưa người ta chỉ đưa người ấy Một giã gia đình, một dửng dưng… – Li khách! Li khách! Con đường nhỏ Chí … Tiếp tục đọc