Học tập cách sáng tạo của Intel, Google và Toyota Tác giả: Giang Sơn (theo Harvard Business Review)

Học tập cách sáng tạo của Intel, Google và Toyota Tác giả: Giang Sơn (theo Harvard Business Review) Bài đã được xuất bản.: 23/02/2011 06:00 GMT+7 Recomend Thanks +1 Red In Email Thảo luận TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm) Chọn giá cả hay sự khác biệt? Tiêu chí sản phẩm nào cho thị trường đang … Tiếp tục đọc

Chiến lược: trống rỗng, diễn kịch và giả dối đến bao giờ?

13822 2389 /2010-11-21-chien-luoc-trong-rong-dien-kich-va-gia-doi-den-bao-gio- Harvard’S Chiến lược: trống rỗng, diễn kịch và giả dối đến bao giờ? Tác giả: Thủy Nguyệt (theo blogs.hbr.org) Bài đã được xuất bản.: 21/11/2010 23:00 GMT+7 Recomend Thanks + Red In Email Thảo luận TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm) Doanh nhân có cần học MBA? Chiến lược: trống rỗng, diễn kịch … Tiếp tục đọc