Tới 19/5 nhắc người ta nhớ bác!

Tới 19/5 nhắc người ta nhớ bác! Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) – Nói ngày 19/05 là ngày sinh của bác, tức của Hồ Chí Minh, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, con của Cụ Nguyễn Sinh Sắc, em của bà Nguyễn thị Thanh và ông Nguyễn Sinh Khiêm, quê ở Nghệ An, người hiểu … Tiếp tục đọc

Corona và Con Đường Tơ Lụa mới

Corona và Con Đường Tơ Lụa mới < A > Nguyễn thị Cỏ May (Danlambao) – Xưa nay, trong lịch sử nhân loại, bệnh dịch không phải là điều mới lạ. Từ thời Trung cổ, và gần đây hơn, vào đầu thế kỷ XX, nhiều người vẫn chưa quên cơn dịch cúm Tây Ban Nha … Tiếp tục đọc