CÔ ĐƠN- GIA ĐÌNH MẶT TRỜI- Hình nghệ thuật Đặng Đức Cường

MẶT TRỜI ĐÃ Ở HƯỚNG TÂY – Hình Đặng Đức Cường

MƯA THU – Hình Đặng Đức Cường

BẾN SƯƠNG MÙ. Hinh Đăng Đức Cường

TRĂNG NEW YORK.

Tia nắng đầu ngày. Hình Đặng Đức Cường

DÁN CỜ VÀNG – Hình ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG

PHÁO NỔ MỪNG XUÂN Hình Đặng Đức Cường

Vườn Cọ Nắng Thu – Hình nghệ thuật Đặng Đức Cường

Tung Tăng Cá Lội – Hình Đặng Đức Cường