Cha tôi giữ lửa trên Tây Nguyên – truyện của Lê Minh Phong

Lê Minh Phong Cha tôi giữ lửa trên Tây Nguyên Kẻ nào nói với những hình tượng nguyên sơ thì giống như kẻ ấy nói với cả ngàn giọng nói. Carl Gustav Jung 1 Thỉnh thoảng tôi nghe thấy tiếng gọi của con gái tôi, đó là những tràng âm thanh rất mảnh và yếu … Tiếp tục đọc