29/05/1953: Edmund Hillary và Tenzing Norgay chinh phục đỉnh Everest

29/05/1953: Edmund Hillary và Tenzing Norgay chinh phục đỉnh Everest Nguồn: Edmund Hillary and Tenzing Norgay reach Everest summit, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1953, lúc 11 giờ 30 sáng, Edmund Hillary người New Zealand, và Tenzing Norgay người Sherpa từ Nepal, đã trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên chinh … Tiếp tục đọc