Tôi thấy về chiến trash – Võ Ngọc Anh

Tôi thấy về chiến tranh < A > Võ Ngọc Ánh (Danlambao) – Tôi sinh ra đời khi cuộc chiến do đảng Cộng Sản miền Bắc quyết đánh thắng đồng bào miền Nam bằng súng đạn đã kết thúc hơn ba năm. Lớn lên, tôi biết về chiến tranh qua những trang sử đỏ của … Tiếp tục đọc