Gửi Trương Tửu – thơ Nguyễn Vỹ

Gửi Trương Tửu Tác giả: Nguyễn Vỹ ( 1912-1971) Viết trong lúc say Nay ta thèm rượu nhớ mong ai Một mình nhấp nhém, chẳng buồn say! Trước kia hai thằng hết một nậm, Trò chuyện dông dài, mặt đỏ sẫm, Nay một mình ta một be con Cạn rượu rồi thơ mới véo von! Dạo … Tiếp tục đọc