Đinh Quang Anh Thái: Giọt nước mắt của người phụ nữ bên thắng cuộc

Đinh Quang Anh Thái: Giọt nước mắt của người phụ nữ bên thắng cuộc Nhà báo Đinh Quang Anh Thái là một trong số rất ít người đã có dịp phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương khá nhiều. Trong tập Ký (2) của nhà báo Đinh Quang Anh Thái do Người Việt Books xuất … Tiếp tục đọc