ÐỘNG LÒNG – BÙI BẢO TRÚC

ÐỘNG LÒNG – BÙI BẢO TRÚC   Ðộng lòng !! Gió bên Ðông động bên Tây Ðấy nói bên ấy bên đây động lòng.   http://youtu.be/YxJu6-niTKw   Ðầu Tháng Sáu, một người đàn ông gánh hai thùng nước đến một nơi đông người qua lại tại công viên Tao Ðàn, và đặt gánh nước xuống … Tiếp tục đọc