Linh Bảo: Người Quân Tử

Linh Bảo: Người Quân Tử Dung băn khoăn suy nghĩ, lăn lộn trên giường đã hơn một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ nàng phải đi chợ mua đồ ăn nấu cơm chiều, nhưng hôm nay có cớ để cho nàng giận dữ, nên định đâm liều một bữa xem sao.Dung còn nhớ rõ, dù đã … Tiếp tục đọc