Ngự Thuyết: Đêm Qua Bắc Vàm Cống

Ngự Thuyết: Đêm Qua Bắc Vàm Cống Đêm Qua Bắc Vàm Cống, một bài thơ ngắn, ra đời cách đây lâu lắm, hơn 60 mươi năm khi tác giả của nó, Tô Thùy Yên, chưa tới tuổi hai mươi. Thỉnh thoảng tôi đọc lại bài thơ ngắn đó, và lại nhớ mấy lần qua cái … Tiếp tục đọc

Ngự Thuyết: Biệt Ly (Đôi Bạn)

Ngự Thuyết: Biệt Ly (Đôi Bạn) Biệt ly! Lại biệt ly! Hai chữ ngắn ngủi này xuất hiện rất nhiều trong văn, thơ, nhạc. Và dĩ nhiên trong tiếng nói hàng ngày. Đông, Tây, Kim, Cổ đều có nó. Nó là nỗi ám ảnh dai dẳng của con người, khi ẩn khi hiện, nhưng không … Tiếp tục đọc