Together We Can Win This Election – Tue PhanQuang

Together We Can Win This Election   Tue PhanQuang       Dear friends, This was sent to you yesterday with the wrong zip code of the campaign mailing address.  I am resending it now with the correct one.  Best wishes.   September 25, 2014 Re: Together We Can Win This Election Dear Friends and … Tiếp tục đọc

Tue Phanquang

Dear friends, As most of you must be already aware, the results of the primary election were certified  on July 11 by the Secretary of the State of California.  I finished second with 28, 242 votes, my Democrat opponent got over 59,000 votes.  The remainder 4 candidates in the field received a total of over 13,700 … Tiếp tục đọc

Judge Phan For Congress

Judge Phan For Congress   ∞ Press Release For immediate release Judge Tue Phan has obtained the endorsement of the Contra Costa Central Committee of The Republican Party Danville, March 10, 2014 The campaign office of Ret. Judge Tue Phan is proud to announce that Judge Tue Phan has obtained the endorsement of the Central … Tiếp tục đọc

Thư gởi bà con quyến thuộc và thân hữu,

Thư gởi bà con quyến thuộc và thân hữu Tôi khởi sự viết thư này sáng mồng 2 Tết Giáp Ngọ, February 1, 2014. Mục đích là để trả lời câu hỏi: tại sao tôi tranh cử? Why do I run? Câu hỏi và đồng thời là một lời khuyên ân cần, chân thành, là … Tiếp tục đọc

Thẩm phán Phan Quang Tuệ ứng cử quốc hội liên bang Hoa Kỳ

THƯ NGỎ GỞI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG Đầu năm tôi và gia đình xin chúc tất cả quý vị đồng hương một năm mới nhiều sức khoẻ, may mắn, thịnh vượng. Tôi tên là Phan Quang Tuệ, Thẩm phán Tòa Di trú Liên bang San Francisco từ 1995 cho đến khi về hưu cuối năm 2012.  … Tiếp tục đọc