Trái tim tôi trên miền non cao (kỳ 1) William Saroyan ♦ Chuyển ngữ: Bùi Vĩnh Phúc♦ ♦ 3.12.2019

trái tim tôi trên miền non cao (kỳ 1) William Saroyan ♦ Chuyển ngữ: Bùi Vĩnh Phúc♦ 0 bình luận ♦ 3.12.2019 Chân dung nhà văn/kịch gia William Saroyan (nhiếp ảnh gia Boghos Boghosian, 2008) “My Heart’s In The Highlands” by Robert Burns Farewell to the Highlands, farewell to the North, The birth-place of Valour, … Tiếp tục đọc