Kỳ thị chủng tộc mang súng – Ngô Nhân Dụng

Kỳ thị chủng tộc mang súng 19/05/2022 Ngô Nhân Dụng Payton Gendron chỉ tìm giết người da đen, nhưng các nhóm kỳ thị chủng tộc, đề cao “Da trắng Thượng đẳng” cũng không coi bất cứ người da màu nào là đáng sống ngang hàng với họ. Một thanh niên 18 tuổi bắn chết 10 … Tiếp tục đọc