Katsuji Nakazawa: Sự tự tin của Tập vào hàng không mẫu hạm Trung Quốc bị lung lay (Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng)

Katsuji Nakazawa: Sự tự tin của Tập vào hàng không mẫu hạm Trung Quốc bị lung lay (Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng) “Xi’s confidence in aircraft carriers shaken after Moskva sinking,” Nikkei Asia Hồi ký của một sĩ quan Nga trên soái hạm của Hạm đội Baltic thuộc Đế quốc Nga, chiếc Knyaz Suvorov, … Tiếp tục đọc

Tổ Chim – Hình Chu Vương Miện