PHẢN HỒI VỀ BÀI BÁO “MỘT HÀNH ĐỘNG LỐ BỊCH” TRÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

PHẢN HỒI VỀ BÀI BÁO “MỘT HÀNH ĐỘNG LỐ BỊCH” TRÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   Nguyễn Thu Trâm Vừa qua, một số tờ báo lề đảng lên tiếng phản bác việc các dân biểu Hoa Kỳ đề cử Bác Sỹ Nguyễn Đan Quế, một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam cho giải … Tiếp tục đọc