Uyên Thao: Đọc ‘Việt Nam, Mãnh Hổ hay Mèo Rừng’ của Phạm Văn Thuyết

Uyên Thao: Đọc ‘Việt Nam, Mãnh Hổ hay Mèo Rừng’ của Phạm Văn Thuyết Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2016       Phạm Văn Thuyết có thể là cái tên xa lạ với nhiều người Việt Nam ngay lúc này. Nhưng cái tên Phạm Văn Thuyết chắc chắn rất gần gũi với … Tiếp tục đọc