TUỔI 90 bài của Nguyễn Liệu

TUỔI  90  bài của Nguyễn Liệu Ngày mai, theo tuổi Việt nam ( âm lịch) tôi bước qua tuổi 90!. Nhớ lại, tôi không phải là con “ mọt sách”, không phải là nhà văn, nhà khảo cứu, không phải là nhà văn hoá nói chung. Nhưng từ nhỏ, trước năm 1945, tôi được cái … Tiếp tục đọc

CHÚC MỪNG NĂM MỚI