Thế giới hôm nay: 19/02/2021

Thế giới hôm nay: 19/02/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Các nhà lập pháp Dân chủ đã trình chương trình nhập cư của Tổng thống Joe Biden ra Quốc hội. Kế hoạch này sẽ tạo ra con đường trở thành công dân cho nhiều người trong số 11 triệu người nhập cư không giấy tờ đang sống … Tiếp tục đọc