Phe Dân chủ ở Hạ viện nêu lập luận pháp lý cho phiên luận tội Trump

Phe Dân chủ ở Hạ viện nêu lập luận pháp lý cho phiên luận tội Trump 03/02/2021 AP Ông Donald Trump đã gây nguy hiểm đến tính mạng của tất cả các thành viên Quốc hội khi ông kêu gọi đám đông các ủng hộ viên nhắm vào Điện Capitol, phe Dân chủ tại Hạ … Tiếp tục đọc