Tưởng Năng Tiến – Cơm Chiều 29

Tưởng Năng Tiến – Cơm Chiều 29  Dường như tôi không hợp lắm với không khí gia đình, nhất là cảnh gia đình xum họp hay đầm ấm. Ngay lúc thiếu thời, vào những chiều giáp Tết, thay vì quanh quẩn ở nhà – phụ cha lau chùi lư hương; giúp mẹ bầy biện mâm … Tiếp tục đọc