NGÀY TÌNH YÊU – Hoà Đàm

NGÀY TÌNH YÊU, Tôi thấy nhiều người đứng xếp hàng mùa hoa và bong bóng để tặng người thân của mình. Nhìn thấy hàng dài giữ khoảng cách và mang khẩu trang, thật là đẹp mắt. Hầu như là những người lớn tuổi, họ chỉ ra đường ngày hôm nay. Còn giới trẻ chắc mua … Tiếp tục đọc