NẾU AI CÓ HỎI – Dư Thị Diễm Buồn

NẾU AI CÓ HỎI | Thơ: Dư Thị Diễm Buồn | Nhạc: Lê Quang Hiệp | Hoà âm: Đỗ HảiNẾU AI CÓ HỎI Thơ: Dư Thị Diễm Buồn Nhạc: Lê Quang Hiệp | Hoà âm: Đỗ Hải #Tuệ_tâm #Nếu_ai_có_hỏiwww.youtube.com