Gửi tiếng Việt tặng người Việt tị nạn – Ngô Nhân Dụng

Gửi tiếng Việt tặng người Việt tị nạn 21/09/2022 Tất cả tấm bảng 41 chữ và số, cuối cùng, chỉ có một chữ mọi người cần biết, là “Toilet!” Người đi đường, các du khách chỉ cần đọc chữ “Toilet” hay “Toa Lét” là hiểu ngay! Không hiểu tại sao người ta phải đọc 25 … Tiếp tục đọc