TÔI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG – Nguyễn Quang Lập

TÔI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kỳ … Tiếp tục đọc