Có phải Liên Xô vẫn đang trên đà tan rã? – Nguyễn Giang

Có phải Liên Xô vẫn đang trên đà tan rã? 3 tháng 9 2022, 17:26 +07 Nguyễn Giang bbcvietnamese.com Tin ông Mikhail Gorbachev qua đời, thọ 91 tuổi vẫn đang tiếp tục chia rẽ dư luận Việt Nam. Phái ‘hoài niệm Liên Xô’ thì ấm ức cho rằng ông đã làm Tổ quốc của phong … Tiếp tục đọc