Tâm bút Trần Trung Đạo: TIẾNG VỌNG CỦA SUỐI TỪ

Tâm bút Trần Trung Đạo: TIẾNG VỌNG CỦA SUỐI TỪ Giới thiệu: Bài viết dài từ góc nhìn của một đoàn viên Gia Đình Phật Tử này được viết 19 năm trước sau khi đọc lá thư của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ gởi tăng sinh Huế ngày 28 tháng 10, 2003. Thời gian đó … Tiếp tục đọc