Lợi dụng tên Trump kiếm tiền – Ngô Nhân Dụng

Lợi dụng tên Trump kiếm tiền 15/09/2022 Không riêng nhãn hiệu Trump mà bất cứ nhãn hiệu chính trị nào, Cộng Hòa hay Dân chủ đều có thể lợi dụng để kiếm tiền. Tên Joe Biden không được dùng nhiều vì nhãn hiệu Biden bán không chạy!  Đầu năm ngoái, một mạng thông tin và … Tiếp tục đọc

Trung Tướng Phan Trọng Chinh, Sống Chiến Đấu Hy Sinh, Chết Im Lặng! – Phan Nhật Nam

Trung Tướng Phan Trọng Chinh, Sống Chiến Đấu Hy Sinh, Chết Im Lặng! < A > Phan Nhật Nam – Ngày 9 Tháng 11, 1989, nhân dân Đức hai miền đã phá sập Bức tường Bá Linh – Sự kiện lịch sử dẫn tới thống nhất nước Đức sau đó 11 tháng, và một loạt cách mạng lật … Tiếp tục đọc