NÚI ĐÔI – Chu Vương Miện

chu vương miện NÚI ĐÔI chu vương miện * ta với bậu chẳng qua 2 trái núi mọc tự nhiên không rõ tự bao giờ thiên hạ gọi đùa núi chồng núi vợ trên đỉnh đèo tạc bia đá đề thơ bậu quay về nam ta quay về bắc làng dựa làng đường An Lão … Tiếp tục đọc