PHÂN ƯU

Phân Ưu Việt Nam Quốc Dân Đảng vô cùng thương tiếckhi nhận được tin buồn: Đồng Chí Vũ Hối  – Thi Sĩ, Hoạ Sĩ, Nhiếp Ảnh quốc gia và quốc tế– Sáng Lập Trường Phái Luân Vũ Họa (Paintings In Motion) và Thư Họa (Handwriting Painting)– Đảng viên Việt Nam Quốc Dân ĐảngThuộc Thành Bộ Washington DC … Tiếp tục đọc

BỤI ĐỜI THI SĨ – Trần Thoại Nguyên

BỤI ĐỜI THI SĨ Ô hô! Thượng Đế quàng xiên Đời nghiêng ngửa mộng người điên đảo hồn  Hoang tàn thế kỷ hoàng hôn Biết đâu Địa Ngục, Thiên Đường mà đi! (THIÊN SỨ CA, TTN, 1972) Bạn tôi ơi! Thi sĩ thời nay  Không uống rượu mà hồn vẫn say Bước điên đảo núi … Tiếp tục đọc

05/01/1933: Khởi công xây dựng Cầu Cổng Vàng

05/01/1933: Khởi công xây dựng Cầu Cổng Vàng Nguồn: Golden Gate Bridge is born, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1933, Cầu Cổng Vàng chính thức bắt đầu xây dựng, khi các công nhân bắt đầu đào 302 nghìn mét khối đất để chuẩn bị cho công trình cầu treo khổng lồ. Sau … Tiếp tục đọc