Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình dọa Đài Loan được không?

Ngô Nhân Dụng: Tập Cận Bình dọa Đài Loan được không? Trung Cộng cho 68 phi cơ chiến đấu diễu quanh với 13 chiến hạm bao vây 13 khu vực ngoài khơi và, lần đầu tiên, phóng hỏa tiễn liên lục địa qua đảo Đài Loan. Đây là cuộc biểu diễn quân lực lớn nhất … Tiếp tục đọc