Ngô Nhân Dụng: Dân Trung Quốc cảm thấy mất mặt

Ngô Nhân Dụng: Dân Trung Quốc cảm thấy mất mặt Trong số 1 tỷ 400 triệu người Trung Hoa không chắc có trăm ngàn người biết tên Nancy Pelosi; trong số đó họa may chỉ mấy chục ngàn biết bà này là chủ tịch Hạ viện Mỹ. Số người biết bà có thể lên thay … Tiếp tục đọc

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Võ Thị Thắng

Friday, 19/08/2022 – 10:45:58                 14px     16px     20px     24px      14px S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Võ Thị Thắng https://www.facebook.com/v2.8/plugins/like.php?action=like&app_id=1803444393205342&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dfd4d3d1080b71%26domain%3Dviendongdaily.com%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fviendongdaily.com%252Ff36b07888be35d4%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fviendongdaily.com%2Fsttd-tuong-nang-tien-vo-thi-thang-aBXsH2ph.html&layout=standard&locale=vi_VN&sdk=joey&share=true&show_faces=true&size=small&width=480 Thay vì một vòng hoa, một nén nhang, hay đôi lời ai điếu, tôi xin mượn một câu thơ của Thâm Tâm (đưa người ta không đưa sang sông) … Tiếp tục đọc

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 19

Lu Hà Và Johann Gottfried Herder Chùm 19 May Mắn Cảm xúc thơ Herder bài 181 Cưỡi cỗ xe hy vọng Ai tìm bạn đồng hành Hạnh phúc ấy mong manh Dây an toàn buộc chặt Thiên hạ thường đơm đặt Nghèo nàn nó vấn vương Cát bụi sẽ cản đường Nắm tay cùng dấn … Tiếp tục đọc

VÀI GỢI Ý VỀ THƠ TỨ TUYỆT – Nguyên Lạc

VÀI GỢI Ý VỀ THƠ TỨ TUYỆT – Nguyên Lạc  nguyenlacthovan on Tháng Bảy 31, 2022 . SƠ LƯỢC VỀ THƠ TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT . Trước khi vào phần chính của bài viết, tác giả xin được sơ lược vài điều về thể thơ Tứ Tuyệt Đường Luật; chỉ sơ lược để độc giả tham khảo, … Tiếp tục đọc

TS Đinh Xuân Quân: Thành Công Của Chính Quyền Biden

TS Đinh Xuân Quân: Thành Công Của Chính Quyền Biden Hôm nay TT Biden đã k‎í thành luật “The Inflation Reduction Act” (IRA), một thành công lớn của chính quyền ông ta và một thành công cho Hoa Kỳ. Đây là một đầu tư lâu dài cho việc bảo vệ môi trường mà được từng … Tiếp tục đọc