31/07/1556: Thánh Ignatius Loyola, nhà sáng lập Dòng Tên, qua đời

31/07/1556: Thánh Ignatius Loyola, nhà sáng lập Dòng Tên, qua đời Nguồn: Ignatius of Loyola, founder of the Jesuit order, dies, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1556, Thánh Ignatius Loyola (tiếng Việt thường gọi là Inhaxiô hoặc I-nhã), người sáng lập Dòng Tên chuyên về truyền giáo và giáo dục của Công … Tiếp tục đọc