Truyện Ngắn Chọn Lọc: Miếng Beefsteak – Jack London

Truyện Ngắn Chọn Lọc: Miếng Beefsteak – Jack London 09/11/2008 Đắc Lê Truyện ngắn chọn lọc: Miếng Beefsteak – Jack London – Đắc Lê dịch LGT: Jack London sinh ngày 12 tháng Giêng năm 1876, trong một gia đình có nhiều bi kịch. Ngay khi Flora Wellman, thân mẫu của ông mang bầu, William Chaney, … Tiếp tục đọc

Boris Yeltsin: Người nông dân làm tổng thống Nga dân chủ

Boris Yeltsin: Người nông dân làm tổng thống Nga dân chủ Năm 1985, tân tổng bí thư Mikhail Gorbachev mời Boris Yeltsin, bí thư Sverdlovsk (nay là Yekaterinburg) về Moscow. Chỉ trong vòng một năm, ông Yelsin vào Bộ Chính trị Đảng CS Liên Xô. Là gương mặt trẻ, năng động, thậm chí nói thẳng … Tiếp tục đọc