Phương xa – Vũ Hoàng Chương

Phương xa Tác giả: Vũ Hoàng Chương Nhổ neo rồi thuyền ơi! Xin mặc sóng, Xô về đông hay giạt tới phương đoài, Xa mặt đất giữa vô cùng cao rộng, Lòng cô đơn cay đắng họa dần vơi. Lũ chúng ta, lạc loài, dăm bẩy đứa, Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh, … Tiếp tục đọc

Hồi ký ‘phải đọc’ về tư bản đỏ và chính trị ở Trung Quốc

Hồi ký ‘phải đọc’ về tư bản đỏ và chính trị ở Trung Quốc 9 giờ trước Mỗi năm đều có rất nhiều, nếu không phải là quá nhiều, sách viết về kinh tế, chính trị Trung Quốc. Nhưng ‘Red Roulette’, của Desmond Shum, thuộc dạng hiếm có vì đây là hồi ký về một … Tiếp tục đọc