Niềm tin chiến thắng

Niềm tin chiến thắng <A> Trần Quốc Việt (Danlambao) – Khác biệt giữa những thế hệ thực vật và những thế hệ đứng dậy là sự nhận thức trọn vẹn về nhân phẩm và giá trị của con người mà đã thể hiện sâu sắc qua Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Niềm tin, can đảm, … Tiếp tục đọc

Thế giới hôm nay: 08/12/2021

Thế giới hôm nay: 08/12/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Người tị nạn Rohingya đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Facebook (thông qua công ty mẹ Meta) yêu cầu bồi thường thiệt hại 150 tỷ đô la. Luật sư của họ nói gã khổng lồ truyền thông xã hội đã không chú ý ngăn chặn các … Tiếp tục đọc