Xuân Sương: Edith Piaf – Không có gì hối tiếc

Xuân Sương: Edith Piaf – Không có gì hối tiếc Không, không gì cả / Tôi không hối tiếc gì cả / Ngay điều tốt hay xấu thiên hạ làm cho tôi, mặc kệ hết /… / Đã trả xong, đã phủi sạch, đã quên rồi / Tôi cóc cần quá khứ / Với các … Tiếp tục đọc

80 năm trận Trân Châu Cảng: ‘Thiên thần hộ mệnh bảo vệ tôi’

https://www.bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/world-59533619/p0b845lp/vi80 năm trận Trân Châu Cảng: ‘Thiên thần hộ mệnh bảo vệ tôi’4 giờ trước 80 năm trước, ngày 7/12/1941, Nhật Bản tấn công căn cứ hải quân Mỹ ở Trân Châu Cảng, làm 2400 người Mỹ tử trận. Cụ Adolph Kuhn là một người may mắn sống sót. Là thợ máy của Hải quân … Tiếp tục đọc